background image

Voorwaarden

BUMA-STEMRA Auteursrechten

Een opdrachtgever die muzikaal entertainment laat optreden, is verplicht hierover een vergoeding voor auteursrechten te betalen. Deze vergoedingen worden geïnd en beheerd door de BUMA.

U kunt deze vergoeding rechtstreeks aan de BUMA betalen, waarvoor u dan de benodigde formulieren bij de BUMA moet aanvragen en invullen. Indien wij al deze administratieve handelingen van u overnemen berekenen wij u daarvoor 1% extra boven op het BUMA tarief van 7%. Indien u geen BUMA rechten betaalt, bestaat de kans dat de BUMA ontdekt dat er een BUMA-plichtig optreden heeft plaatsgevonden, waarover geen vergoeding is betaald. De BUMA is in dat geval gerechtigd de verschuldigde vergoeding vermeerderd met een boete alsnog aan u in rekening te brengen.

Kijk voor meer informatie op de website van de buma: www.bumastemra.nl

 

 

Copyright © 2011-2019 All in 1 Entertainment   |   Realisatie: De Haan reclame